Kinh nghiệm

1a9ce51ae1f700f443cb43c2b6f28076_43375201.6

Kỹ thuật quay phim cơ bản

Một số mẹo vặt trong nghề quay. Mọi người phóng viên đều có những mẹo vặt riêng của mình trong nghề. Một số mẹo là về những cuộn băng, pin…
IMG_0016

Những chú ý khi quay phim

Với cuộc sống số hiện nay, quay phim là một việc khá đơn giản. Tuy nhiên, nếu không chú ý, những tay máy không chuyên có thể mắc vào vài…