Phim cưới truyền thống

Phim quay trọn sự kiện từ lễ ăn hỏi đến lễ đón dâu, chất lượng Full HD. Được biên tập lại cẩn thận với âm thanh và kỹ xảo sinh động.